نویسنده = آرش قربانی سپهر
تعداد مقالات: 1
1. نقش شوراهای محله‌ای در توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: محله امیرآباد، منطقه 6 تهران)

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 32-55

زهره فنی؛ آرش قربانی سپهر؛ زهرا سلطان محمدی