دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1398 
4. ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی)

صفحه 51-69

مجتبی جاودان؛ حسن فرجی سبکبار؛ طاهره صادقلو؛ حمدالله سجاسی قیداری


5. کُدهای اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزی

صفحه 70-85

بهزاد ملک پور اصل؛ فرشته دستواره


6. سنجش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: محله اوین)

صفحه 86-102

جمیله توکلی‌نیا؛ حسن محمدیان مصمم؛ پرویز آقایی؛ سامان حیدری