طی چند دهۀ گذشته اهمیت توسعه علمی، برجسته تر و تکاپو برای افزایش دارائی‌های ناملموس (دانش، نوآوری و ...) موجب شده است دهکدۀ جهانی به‌سوی نظم جهانی اطلاعات به پیش رود؛ به‌طوری‌که هم اکنون اقتصادها و جوامع پیشرفته بواسطۀ فرآیندهای پویای بازساخت فضایی و اقتصادی در حال دگرگونی بوده و از طریق رشد فناوری و اقتصاد دانش، گسترش، تعمیق و بالندگی پژوهش‌ها بویژه در عرصه علوم انسانی درصدند تا هر چه بیشتر موقعیت خود را در جهان تحکیم بخشند. از دیگر سو، جهان امروز، با تأثیرپذیری از تفکر سرمایه‌داری، رشد و الگویی از توسعه ناپایدار را پدید آورده که پیش‌بینی‌های بسیار نگران‌کننده‌ای از آینده­ی سیاره زمین متصوّر است. مسائلی همچون فقر و نابرابری، شکاف طبقاتی، نابودی محیط‌زیست، گسست و انزوای اجتماعی، حاشیه‌نشینی، تغییرات اقلیمی، بحران آب و امنیت غذا، بی‌عدالتی های گوناگون در جهان، تنها بخشی از برآیندهای چنین الگویی از توسعه است.  بر این اساس، ابتدا قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشگاه شهید بهشتی، در تکاپوی حرکت به‌سوی رهیافت نوین و پایدار توسعه (با عنایت و بهره‌گیری از ویژگی‌های ایرانی-اسلامی) و همچنین کسب مرجعیت علمی با تأکید بر توسعه دانش و ارتقای علمی کشور در جهان پرتلاطم سعی داشت تا دستاوردهای علمی خود را در چارچوب فصلنامه‌ای با همین نام انتقال دهد که به دلایل ناخواسته ای، فعالیت قطب متوقف شد ولی فعالیت نشریه علمی- تخصصی توسعه پایدار محیط جغرافیایی، از سال 1395 به زبان فارسی شروع و با وقفه هایی منتشر شده است.

 اکنون این نشریه قوی تر و فعال تر از گذشته، با اهداف به روزرسانی شده، بصورت دوفصلنامه و با نظارت مرکز مطالعات مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشگاه شهید بهشتی با اعضای هیات تحریریه جدید، فعالیت خود را ادامه می دهد. با توجه به ناپایداری‌های چند دهه اخیر کشور بویژه در عرصه محیط زیستی همچون بحران آب و تغییرات آب و هوایی، ضرورت پژوهش و بحث علمی بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ در این راه از همه متخصصان، محققان و دانشجویان عرصه­ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری/ روستایی و همچنین سایر رشته‌های مرتبط دعوت می شود که با ارسال مقالات علمی خود، ما را یاری نمایند. در این مسیر از پژوهشگران، اعضای هیئت تحریریه، داوران و همه دست‌اندرکاران این دوفصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی آن، نقش اساسی دارند تشکر ویژه داریم. این نشریه در صدد است به صورت تخصصی، آخرین پژوهش ­های بنیادی، کاربردی، مروری و توسعه ­ای مرتبط با توسعه پایدار در فضاها و محیط های جغرافیایی ایران و منطقه را به چاپ برساند. این دو فصلنامه، بر اساس سیاست دسترسی آزاد، امکان دستیابی فوری به محتوی خود را فراهم کرده است.