درباره نشریه

دانش و تولید آن، به عنوان منبع بنیادین خلق و حفظ اقتصاد، اجتماع و فرهنگی پویا همواره در طول تاریخ اهمیتی فزاینده داشته و به عنوان موتور توسعه همه‌جانبۀ کشورها رخ نمایانده است. طی چند دهۀ گذشته اهمیت توسعه علمی بیش‌ازپیش مطرح گردیده و تکاپو برای افزایش دارائی‌های ناملموس (دانش، نوآوری و ...) موجب گردیده تا دهکدۀ جهانی به‌سوی نظم جهانی اطلاعات به پیش رود؛ به‌طوری‌که هم اکنون اقتصادها و اجتماعات پیشرفته بواسطۀ فرآیندهای پویای بازساخت فضایی و اقتصادی در حال دگرسانی بوده و از طریق رشد فناوری و اقتصاد دانش، گسترش، تعمیق و بالندگی پژوهش‌ها بویژه در عرصه علوم انسانی درصدند تا هر چه بیشتر موقعیت خود را در جهان تحکیم بخشند. از دیگر سو، جهان امروز،  با تأثیرپذیری از منطق سرمایه‌داری، رشد و الگویی از توسعه­ی ناپایدار را رقم زده است که در تداوم این رشد، پیش‌بینی‌های بسیار نگران‌کننده‌ای از آینده­ی سیاره زمین متصوّر است. مسائلی همچون فقر و نابرابری، شکاف طبقاتی، نابودی محیط‌زیست، گسست و انزوای اجتماعی، حاشیه‌نشینی، تغییرات اقلیمی، بحران آب و غذا، بی‌عدالتی هم در شمال و هم در جنوب تنها بخشی از برآیندهای چنین الگویی از توسعه است.  بر این اساس، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی در تکاپوی حرکت به‌سوی رهیافت نوین و پایدار توسعه (با عنایت و بهره‌گیری از ویژگی‌های ایرانی-اسلامی) و همچنین کسب مرجعیت علمی با تأکید بر توسعه دانش و ارتقای علمی کشور در جهان پرتلاطم سعی دارد تا دستاوردهای علمی خود را در چارچوب فصلنامه‌ای با نام "توسعه پایدار محیط جغرافیایی" انتقال دهد. زیرا، در هزارۀ سوم بی‌توجهی به تولید دانش بنیادی و گسترش آن در میهن عزیزمان، نه تنها موجب افزایش شکاف و فاصلۀ علمی و اقتصادی شده بلکه زمینه‌های سلطۀ هر چه بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی (از طریق اقتصاد-دانش محور) و همچنین بیگانگی و ناتوانی در حل مسائل کشور را موجب خواهد شد.  بنابراین با توجه به ناپایداری‌های چند دهه اخیر کشور بویژه در عرصه محیط زیستی همچون بحران آب و تغییرات اقلیمی ضرورت تحقیق و تفحص بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ در این راه از همه متخصصان، محققان و دانشجویان عرصه­ جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری/ روستایی و همچنین سایر رشته‌های مرتبط دعوت به عمل می‌آورد که با ارسال مقالات علمی خود، ما را یاری نمایند. در این مسیر بر خود لازم می‌دارم از پژوهشگران، اعضای هیئت تحریریه، داوران و همه دست‌اندرکاران تهیه فصلنامه که در تداوم، انتشار و ارتقای سطح علمی فصلنامه، نقش اساسی دارند تشکر ویژه به عمل آوریم.