رتبه نشریه در سال 1400: ب

رتبه نشریه در سال 1401: ب

Caption

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

نویسندگان گرامی در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور»  یا سایر سامانه های مشابه استفاده نمایند و لازم است میزان مشابهت مقاله ها کمتر از 10 درصد باشد. 

"هزینه بررسی و داوری اولیه 1500000 ریال و هزینه انتشار:  4500000 ریال"

فرایند داوری مقاله در این نشریه دوسو ناشناس است به این معنی که هویت نویسندگان و داوران برای یکدیگر، معلوم نیست. 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

نشریه از مقالات مستخرج از رساله ها، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی استقبال می کند و تلاش دارد فرایند بررسی و ارزیابی همه مقالات دریافتی را در کمتر از 2 ماه انجام دهد. 

ارزیابی مقطعیِ میزان پایداری نظام جابجایی در دوران همه‌گیری کرونا (مورد: بهره‌گیران از خط 7 سامانه اتوبوس‌رانی تندرو تهران)

سید فصل الله حسینی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ محمدتقی رضویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.48308/sdge.2023.103897

EBSCO

EBSCO

CABI

CABI

گواهی رتبه نشریه

براساس گزارش آخرین ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی از سوی کمیسیون نشریات علمی وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال های 1400 و 1401، نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، حائز رتبه‌ی «ب» شده است.

ابر واژگان