نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی با صاحب امتیازی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/09 در ارزیابی سال 1400، موفق به کسب رتبه  «ب» شده است.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 دسترسی فوری به محتوی نشریه بصورت آزاد می باشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود

این نشریه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» و سامانه مشابهت یاب «کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی»استفاده می‌کند. 

بنا به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه ORCID و ایمیل دانشگاهی برای نویسندگان مقالات الزامی است.  نویسنده مسئول مقاله حتماً عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط وی به مجله ارسال شود، در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی نخواهد بود.

"هزینه بررسی و داوری اولیه 1500000 ریال و هزینه انتشار:  4000000 ریال"

فرایند داوری مقاله در این نشریه دوسو ناشناس است به این معنی که هویت نویسندگان و داوران برای یکدیگر، معلوم نیست. 

 

گواهی رتبه نشریه

براساس گزارش آخرین ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی از سوی کمیسیون نشریات علمی وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400، نشریه توسعه پایدار محیط جغرافیایی، حائز رتبه‌ی «ب» شده است.

ابر واژگان