"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقمندان به امر پژوهش ، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی  در نظر دارد در حوزه های تخصصی جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و محیط زیست شهری اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی نماید.

مجله توسعه پایدار محیط جغرافیایی برابر جلسه مورخ 1394/10/28 به شماره ثبت 76649 از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار دریافت نموده است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، زمستان 1398 

4. ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی)

صفحه 51-69

مجتبی جاودان؛ حسن فرجی سبکبار؛ طاهره صادقلو؛ حمدالله سجاسی قیداری


5. کُدهای اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزی

صفحه 70-85

بهزاد ملک پور اصل؛ فرشته دستواره


6. سنجش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: محله اوین)

صفحه 86-102

جمیله توکلی‌نیا؛ حسن محمدیان مصمم؛ پرویز آقایی؛ سامان حیدری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
58052476
شاپا الکترونیکی
3538-1601