آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 244
تعداد پذیرش 96
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 60
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 25

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 53
تعداد مشاهده مقاله 10661
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10129
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 333 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 39 %