آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 207
تعداد پذیرش 77
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 44
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 19

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 29
تعداد مشاهده مقاله 565
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 367
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 71 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 194 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 333 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 75 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 23 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 76 روز
درصد پذیرش 37 %