نویسنده = احمد حاتمی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش ابعاد و شاخص‌های زیست‌پذیری در شهر نورآباد دلفان

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-111

حسن حاتمی نژاد؛ احمد حاتمی؛ مزدک احمدی‌نژاد