تحلیل جامعه‌شناختی ظرفیت‌ها و پیامدهای زیست‌شبانه بر توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: میدان‌های تجریش، راه آهن و خیابان سی تیر)

عبداله دولت آبادی؛ مهرداد نوابخش؛ علی بقائی سرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1403

10.48308/sdge.2024.233101.1151