دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه در بافت مرکزی شهر چمستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ نسترن کلاشی


2. تبیین ابعاد اجرای شاخص های زیست محیطی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر سند 2030

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

شیما نادری؛ مریم افشاری؛ سید عباس پورهاشمی؛ پروین فرشچی


3. تحلیل نابرابری‌های اجتماعی در کاربری فضای سبز شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

ebrahim sharifzadeh aghdam؛ سید جلال قدسی؛ محسن احدنژاد روشتی


4. تحلیل فضایی وضعیت مسکن مناطق شهری کشور با روش‌های آمار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

قاسم محمدی


5. بررسی وضعیت واگرایی و همگرایی اقلیتهای قومی و مذهبی در کشور (مناطق کرد نشین و بلوچ نشین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

کیوان جوکار؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ فردین باقری؛ عبدالحسین الله کرم


6. مطالعه ای پیرامون سرمایۀ اجتماعی جهت کاهش دغدغۀ زیست‌محیطی ناشی از سد کارون 3 در شهرستان ایذه استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

همایون مولایی؛ خدیجه خطیری؛ ایران غازی