تعداد مقالات: 24
1. ارزیابی کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهر اردبیل)

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-17

حجت ارژنگی؛ علیرضا محمدی


3. تبیین جامعه‌شناختی رفتار زیست‌محیطی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 1-21

فرهاد نصرتی‌نژاد؛ سید حسین سراج‌زاده؛ منصور دیهول


5. تحلیل فضایی شاخص‌های کیفیت مسکن در نواحی شهری با رویکرد مسکن پایدار (مورد پژوهی: شهر زنجان)

دوره 1، شماره 2، بهار 1397، صفحه 16-32

محسن احدنژاد؛ اصغر تیموری؛ حسین طهماسبی مقدم


6. بررسی ارتباط میان ساختار فضایی منطقه‌ای و استطاعت‌پذیری مسکن در 22 استان کشور

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 18-31

صدیقه لطفی؛ مجتبی شهابی شهمیری؛ عسگری معصوم نیا


7. سنجش سطح توسعه پایدار با کاربرد شاخص توسعه انسانی (مطالعه موردی: استان‌های شمال‌غرب کشور)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 18-32

رویا آل عمران؛ فرزاد رحیم زاده؛ سیامک شکوهی فرد


9. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه‌ی اکوتوریسم پایدار روستایی جزیره قشم

دوره 1، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-52

علیرضا دهقان؛ فرهاد خرمایی؛ الناز غنیمت؛ سید مسعود طباطبایی


11. تجزیه‌ و تحلیل کیفیت و اثرات محیط زیستی فضاهای سبز شهری (مطالعه‌ موردی: منطقه 10 شهرداری تهران)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 33-45

عباس علیپور؛ میلاد باقری؛ خالق چارکانه؛ حبیب محمودی چناری؛ مهدی خداداد


12. نقش شوراهای محله‌ای در توسعه پایدار شهری (مورد مطالعه: محله امیرآباد، منطقه 6 تهران)

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 32-55

زهره فنی؛ آرش قربانی سپهر؛ زهرا سلطان محمدی


13. برنامه راهبردی مخاطرات محیطی در روستاهای جنوب شرقی دریاچه ارومیه (مطالعه موردی: روستاهای بناجوی غربی شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 46-60

نوبخت سبحانی؛ مجید اکبری؛ فرانک سعیدی فرد؛ سمیرا زمانی هولاسو


14. ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 51-69

مجتبی جاودان؛ حسن فرجی سبکبار؛ طاهره صادقلو؛ حمدالله سجاسی قیداری


16. مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان)

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 56-69

علی اکبر عنابستانی؛ علی واعظ طبسی؛ ابوالفضل سلطانی


19. کُدهای اخلاق حرفه‌ای در برنامه‌ریزی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 70-85

بهزاد ملک پور اصل؛ فرشته دستواره


22. سنجش سرمایه اجتماعی و رابطه آن با پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: محله اوین)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 86-102

جمیله توکلی‌نیا؛ حسن محمدیان مصمم؛ پرویز آقایی؛ سامان حیدری


23. رهیافت توسعه؛ تمرکززدایی از حکومت ملی به حکومت محلی

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 70-92

لطفعلی کوزه گر؛ مصطفی رضایی


24. سنجش ابعاد و شاخص‌های زیست‌پذیری در شهر نورآباد دلفان

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-111

حسن حاتمی نژاد؛ احمد حاتمی؛ مزدک احمدی‌نژاد